restauracja Bydgoszcz, wesela Bydgoszcz, bankiety Bydgoszcz

Dział Gastronomii:
tel. +48 52 325 25 17 i 73

gastronomia@city-hotel.pldownload
download NIEDZIELNE OBIADY
Dane rejestrowe

"HOTEL CITY" Sp. z o. o.
ul. 3 Maja 6, 85-950 Bydgoszcz

tel. +48 52 325 25 00, fax +48 52 325 25 05,
 
Wpis do rejestru:
Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, 
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000075721, 

NIP 554-12-99-562, REGON 091371702,

Kapitał zakładowy: 3 280 000 PLN

PKO BP S.A. O/Koszalin 83 1020 2791 0000 7002 0095 7365